Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime anunță finalizarea proiectului implementat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest intitulat “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) şi orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 cu finanţare prin POAT 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest.

Obiectivul specific al proiectului a fost asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:

  • mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe,
  • regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe
  • centre de agrement/baze turistice (tabere şscolare)
  • infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Rezultate aşteptate: 81 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniile:

  • mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe,
  • regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe
  • centre de agrement/baze turistice (tabere şscolare)
  • infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic

Beneficiar: Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Nr. și dată contract de finanțare: 1.1.149/01.11.2021

Valoarea totală a proiectului: 30.790.555,61 lei

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 30.416.763,95 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 25.791.097,82 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 4.043.959,95 lei

Durata proiectului: 42 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 29.12.2023

Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime beneficiază de sprijin pentru întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectivul/obiectivele de investiții„Reabilitare și restructurare a complexului Sfânta Treime din Cluj-Napoca” cu nr. de înregistrare 246846/16.06.2023:

Obiectivul general al proiectului a fost: Reabilitare și restructurare corp C1 și corp C3, schimbare de destinație corp C1 din casă parohială în funcțiuni culturale și introducere în circuitul turistic a complexului Sfânta Treime din Cluj-Napoca, amenajări exterioare și organizare de șantier situat în Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe, nr. 10, jud. Cluj.

Obiectivul specific al proiectului a fost: Restaurarea monumentului – clădirea Bisericii Sf Treime și introducerea ei în circuitul turistic.

Creșterea numărului de turiști cu minim 10% la nivelul primului an după finalizarea implementării proiectului (estimat 2029) și respectiv cu peste 70% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2033).

Stimularea dezvoltării mai multor activități economice cu terți după cum urmează: creare de conținut vizual și audio-video pentru traseul de vizitare, crearea unei platforme web pentru obiectiv, sistem de vizitare ghidată cu programare pe platforma web antemenționată – digitizare obiectiv.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 225.362,90 euro

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 187.727,30 euro

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 33128,35 euro

Prin sprijinul acordat Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime in parteneriat cu ADR Nord-Vest proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei Prioritare 1: O.S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa:
csmbaciu@yahoo.com

Data 09.01.2024