În 25 mai 2023, în ziua praznicului Înălțării Domnului a avut loc începând cu ora 18:30, în biserica noastră parohială Sfânta Treime conferința domnului Horia Bădescu intitulată Între Dumnezeu și neamul meu stă limba română. Evenimentul s-a înscris în seria de conferințe culturale organizate de către parohia noastră.

Distinsul scriitor clujean a făcut o admirabilă pledoarie pentru iubirea față de limba română, unul din pilonii identității naționale, alături de Biserică. Printre altele, dânsul a adăugat: „Sper ca limba română, care poartă în ea atâta iubire, să nu sucombe în fața asaltului urii și indiferenței și să dea mereu măsura felului nostru de a fi. Iar acesta să-și afle măsura după seninul ei, nu după bâiguiala acelora care o târăsc în mlaștina care le băltește în suflet. Ajutați-o să fie în rostul și slava rostirii ei! Îmbolnăviți-vă de ea, de suferirile ei! Fiți bolnavi de limba română ca să rămâneți sănătoși în firea și starea domniilor voastre. Fiindcă fără de ea nu numai ai ființei noastre nu mai suntem, ci nici acestui pământ“.