În cadrul Serviciului de Asistență Comunitară, proiect social pe care îl desfășuram la parohie, doamna psiholog Simona Moldovan a susținut prelegerea “Familia creștină și provocările zilelor noastre. Iertarea”.

Această temă a fost abordată din perspectiva psihologică, dar bineînțeles fiind punctate și aspecte teologice, mai ales că ne aflăm în această perioadă luminată de Învierea Mântuitorului, care a acordat darul iertării păcatelor imediat după Învierea Sa.

S-a menționat ce este iertarea și ce înseamnă a ierta, apoi cum iertăm și despre iertare la nivel personal, iertarea ca eliberare a sufletului.

Ca o concluzie a acestei prezentări, amintim proverbul “Cine nu iartă distruge puntea pe care trebuie să treacă el însuși” și cuvintele lui Goethe “Iertarea face bine și celui ce o acordă, și celui ce o primește”.