„Sfânta Treime este suprema taină a existenţei, care explică toate, sau fără de care nu se poate explica nimic.”
Pr. Dumitru Stăniloae