Continuarea restaurării monumentelor funerare

La începutul lunii iunie a anului curent au fost reluate lucrările de restaurare a venerabilelor monumente funerare din incinta complexului parohial.

După ce, înainte de pandemie, au fost restaurate monumentele funerare din spatele bisericii, din intervalul dintre biserică și gardul dinspre stradă, unde este situat, pe axa bisericii, și mormântul primului preot care a slujit la biserica Sfânta Treime, părintele Ilie Fulea (decedat în anul 1821), acum se continuă lucrările de conservare ale pietrelor funerare așezate la căpătâiul următorilor doi preoți, părintele Grigore Gal (decedat în anul 1851) și Tulliu Roșescu (decedat în anul 1924), precum și piatra funerară a uneia dintre familiile ctitorilor bisericii, și anume al familiei Trandafir.

Aceste lucrări de reabilitare, restaurare și conservare sunt realizate cu materialele și mijloacele cele mai moderne și potrivite, în baza unui proiect autorizat. Există tradiția ca la parohia noastră, în ziua de Rusalii – anul acesta duminică, 12 iunie -, să fie oficiată după sfânta liturghie o slujbă de pomenire a ctitorilor, preoților slujitori, a tuturor celor înmormântați în preajma bisericii și a tuturor celor dragi adormiți întru Domnul.

Veșnica lor pomenire!